MEAL FREQUENCY

Posted on Leave a comment

I tought i was supossed to eat 6 meals a day to increase my metabolism. What’s the deal? some people believe that if you eat more frequently, you’ll increase your metabolism more often throughout the day, and if you don’t eat as often, your metabolism will  decrease. However , studies have shown that you’ll burn […]

IIFYM

Posted on Leave a comment

Het is ondertussen een discussie die je vaak langs ziet komen: IIFYM (If It Fits Your Macro’s). Er woedt al enkele jaren een oorlogje omtrent dit begrip. Er zijn twee hoofdgroepen in deze discussie, waarvan de eerste de wat conservatievere stroming krachtsporters is die vooral teert op ervaring en anekdotes. Deze groep propageert dat bewerkte voeding […]